MIMORIADNA PONUKA PRE PROJEKT
ŠŤASTNÁ VO VZŤAHU

Regresná terapia

CENA PRE VÁS 75 EUR  LEN 60 EUR ZA SEDENIE

PONUKA PLATÍ UŽ LEN

Čo je to regresná terapia?

Regresná terapia je druh psychoterapie, v ktorej hľadáme príčiny vašich súčasných problémov vo vašej minulosti. Uvediem vás do hladiny alfa, v ktorej sa vám budú vynárať z podvedomia vnútorné obrazy. Je to bezpečná hladina, kedy si plne uvedomujete stav „tu a teraz“ a zároveň vnímate svoje vnútorné obrazy. Počas procesu regresnej terapie vnímate tieto obrazy, minulé zážitky aj s príslušnými pocitmi, ktoré ste tam prežívali. Cieľom terapie je nájsť tieto situácie, kde vznikla príčina súčasného stavu, vedome pomenovať a spracovať emócie a pocity v nich obsiahnuté, pochopiť ich a uvoľniť. Vždy kladiem množstvo otázok, pomocou ktorých si celú situáciu spracovávate.

Ako prebieha celý proces?

Po úvodnom zoznámení a skľudnení sa, si prejdeme spoločne vašim životným príbehom a urobíme spoločnú analýzu. Na váš problém sa pozrieme z viacerých uhlov pohľadu. Už to môže priniesť úľavu, že ste v bezpečnom prostredí, kde vás nikto nesúdi a nehodnotí a môžete sa pokojne vyrozprávať.

Cieľom tohto rozhovoru – restimulačného rozhovoru je aktivovanie tých častí podvedomia, ktoré súvisia s daným problémom.

Proces terapie prebieha so zavretými očami, aby sa vaša pozornosť preniesla z vonkajšieho sveta do vášho vnútorného sveta. Ležíte v bezpečnom a tichom prostredí v pohodlnom lehátku. Cez navnímanie súčasných pocitov vojdete do zážitku v minulosti a rozprávate príbeh, ktorý vám je cez vnútorný zrak odhalený. Celý proces posúvam vhodnými otázkami až do úplného pochopenia, čo vám v konečnom dôsledku prinesie zmenu myslenia, postojov a správania. Všetko, čo sa vám deje, je odrazom vášho vnútra. Ak zmeníme vaše vnútro, realita vonku sa zmení 😊

Minulé životy

V rámci terapie uvidíte rôzne vnútorné obrazy a zážitky. Najčastejšie sú to obrazy z detstva, kde vznikla podstatná časť našich blokov, vzorcov správania a emočných blokov. Časté sú však aj obrazy, ktoré zodpovedajú hlbšej minulosti, odohrávajú sa v inom čase a priestore, než v akom žijete. Ich vynáranie neviem nijako ovplyvniť, no prevediem vás ich pochopením. Intenzita prežitia emócií je veľmi individuálna.

Či ide skutočne o minulé životy alebo iba obrazy podvedomia, nie je z pohľadu terapie vôbec dôležité. Určite však majú terapeutickú hodnotu. Môže sa stať, že pochopíte problémy súčasného života až za pomoci príbehu z inej doby, v iných rolách a tak dokážete nájsť riešenie aktuálnej situácie aj sami. Najdôležitejšie je však to, že je skutočne účinná.

Pomocou regresnej terapie sa dajú riešiť:

Vzťahové problémy – rodinné, partnerské, pracovné
Traumatické zážitky z detstva, z minulých životov
Obmedzujúce presvedčenia, negatívne programy
Rôzne emočné bloky (pocity viny, ľútosti, beznádeje, bezmocnosti, smútok, depresia...)
Psychosomatické a zdravotné problémy
Strachy, fóbie, stres
Hľadanie zmyslu života

Ako dlho terapia trvá a koľko stojí?

Sedenie trvá 2 až 3 hodiny v závislosti od zložitosti klientovho problému. Veľký dôraz kladiem na jedinečnosť každého terapeutického procesu, nedá sa preto ohraničiť presným časom. Je to veľmi individuálne. Po skončení terapie máte priestor na zdieľanie ďalších uvedomení a na prípadné otázky. Po terapii odporúčam pokojnejšie aktivity.

Cena 75 eur za jedno sedenie.

Môžete si objednať terapiu online, alebo mi napíšte na info@atelierpredusu.sk.

Pre koho je /nie je terapia vhodná?

Nevhodná pre tých, ktorí:

 • si myslia, že ich problémy vyriešim za nich
 • od regresnej terapie očakávajú len nahliadnutie do minulých životov – čistá zvedavosť
 • si myslia, že jedna terapia stačí a budú mať všetko vyriešené
 • majú veľké očakávania
 • sú závislí na návykových látkach
 • užívajú psychofarmaká

Vhodná pre tých, ktorí:

 • cítia volanie po poznaní
 • chcú vo svojom živote niečo zmeniť
 • chcú skvalitniť svoj život
 • chcú pochopiť súvislosti v ich životnom príbehu a hľadať vo svojom vnútri odpovede
 • chcú na sebe pracovať, pracovať so svojimi emóciami, strachmi a obmedzujúcimi programami
 • rozhodli sa pre mňa na základe dôvery

Objednávka terapie

Regresné terapie  je možné objednať pohodlne online cez objednávkový formulár nižšie.
Nezabudnite si uplatniť 

20% ZĽAVOVÝ KUPÓN
stastnavovztahu