REGRESNÁ TERAPIA

Regresná terapia je jednou z hlbinných terapií, prostredníctvom ktorej vieme ako keby cestovať v čase...

Pre koho nie je terapia vhodná?
Pre tých, ktorí:

 • si myslia, že ich problémy vyriešim za nich
 • od regresnej terapie očakávajú len nahliadnutie do minulých životov – čistá zvedavosť
 • si myslia, že jedna terapia stačí a budú mať všetko vyriešené
 • majú veľké očakávania
 • sú závislí na návykových látkach
 • užívajú psychofarmaká

Terapia je vhodná
pre tých, ktorí:

 • cítia volanie po poznaní
 • chcú vo svojom živote niečo zmeniť
 • chcú skvalitniť svoj život
 • chcú pochopiť súvislosti v ich životnom príbehu a hľadať vo svojom vnútri odpovede
 • chcú na sebe pracovať, pracovať so svojimi emóciami, strachmi a obmedzujúcimi programami
 • rozhodli sa pre mňa na základe dôvery

Ako prebieha hlbinná regresná terapia?

Terapia prebieha v tichom bezpečnom prostredí. Vyhraďte si dostatočný čas, aby vás nevyrušovali ďalšie termíny počas dňa.

Po úvodnom zoznámení a skľudnení sa, si spoločne prejdeme vašim životným príbehom a urobíme hlbšiu životnú analýzu. Rozhovor bude prebiehať čo najotvorenejšou formou. Potom sa pustíme do samotnej regresnej terapie.

Terapia prebieha v uvoľnenom stave so zavretými očami. Počas terapie vám budem klásť množstvo otázok. Odpovede k vám budú prichádzať z vášho vnútra, s dôverou ich preto vyslovte. Nájdeme v nich veľa súvislostí a prepojenia so súčasným stavom, v ktorom sa práve nachádzate. Ich nájdením, prepojením a pochopením dochádza k ich uvoľneniu.

Veľa ľudí si pod regresnou terapiou predstavuje návrat do minulých životov. Nie je to však iba návrat do minulých životov, je to terapia, ktorá pomáha riešiť veľmi veľa problémov. Ide o hlbinnú terapiu, ktorá ide hlboko do podvedomia, kde hľadáme príčiny vzniku rôznych emočných blokov, tráum, obmedzujúcich vzorcov správania. Skrz nepríjemné pocity, ktoré momentálne riešite sa vrátite k udalosti do minulosti, kedy k traume alebo vzniku týchto nepríjemných pocitov došlo. Počas terapie prežívate situáciu opäť, no už s odstupom a novými postojmi. Po ich nájdení dochádza k ich uvoľneniu a spracovaniu. Výsledkom je úľava na duši, často krát i na tele, pochopenie a zmena v živote.

Pomocou regresnej terapie je možné riešiť vzťahové problémy, obmedzujúce presvedčenia, psychosomatické a zdravotné problémy, smútok, nepohoda a iné...