Chceš nájsť svoj vnútorný kompas, ktorý ťa vždy a neomylne zavedie
späť na tvoju pravú cestu k tvojmu najhlbšiemu JA?

Vykroč na najkrajšiu cestu

Z HLAVY DO SRDCA

6-týždňový živý program pre ženy v termíne od 7.2.2022 do 20.3.2022

Poď sa so mnou na chvíľu zasnívať, aké by to bolo keby:

 • ... si pevne stála vo svojom strede, žila s pevnými hranicami a zároveň žila a budovala si dôverné a zdravé vzťahy s kýmkoľvek?
 • ... si intuitívne vnímala svoje pocity a pocity svojho okolia?
 • ...si kráčala svojou pravou cestou pravdy k tvojmu najhlbšiemu JA?
 • ... si mala voľný prístup k trvalému zdroju energie, istoty a liečenia...?
 • ... si mala svoj život pevne v rukách?

Prešla si si v živote veľmi veľa ciest, hľadala kľúč k šťastnému a radostnému životu, afirmovala, meditovala a predsa sa nič nezmenilo. Čítanie množstva kníh, absolvovanie desiatok seminárov a počúvanie rôznych spíkrov ti však neprinieslo očakávanú zmenu?

Poď sa so mnou na chvíľu zasnívať, aké by to bolo keby:

 • ... si pevne stála vo svojom strede, žila s pevnými hranicami a zároveň žila a budovala si dôverné a zdravé vzťahy s kýmkoľvek?
 • ... si intuitívne vnímala svoje pocity a pocity svojho okolia?
 • ...si kráčala svojou pravou cestou pravdy k tvojmu najhlbšiemu JA?
 • ... si mala voľný prístup k trvalému zdroju energie, istoty a liečenia...?
 • ... si mala svoj život pevne v rukách?

Prešla si si v živote veľmi veľa ciest, hľadala kľúč k šťastnému a radostnému životu, afirmovala, meditovala a predsa sa nič nezmenilo. Čítanie množstva kníh, absolvovanie desiatok seminárov a počúvanie rôznych spíkrov ti však neprinieslo očakávanú zmenu?

Tvoje emócie, ich cítenie a vnímanie

sú kľúčom k tvojmu rozletu

Tieto otázky ma pred rokmi posadili
na gauč, aby som sa hlbšie a pravdivo pozrela na svoj život:

Prečo sa to deje práve mne?

 

Kedy to už konečne skončí?

 

Ako sa dá žiť inak?

 

Ako docielim, aby ma ostatní videli, počúvali?

 

Dnes som vďačná, že ma život pritlačil, aby som pocítila a navnímala ich hĺbku...

Nečakaj na chvíľu, keď ťa život pritlačí tak, ako mňa.
Ušetri si trápenie a bezsenné noci...

Potrebuješ vnímať samu seba,

svoje prežívanie a emócie.

Najmä tie temné a nerešpektované

emócie majú v sebe

obrovské množstvo zaseknutej energie,
ktorá ti výrazne ovplyvňuje život.

Ich potlačením zmiznú možno z vedomej mysle,
no v podvedomí sú hlboko spojené

so vzorcami správania,
ktoré vyžaruješ cez svoje

energetické telo von. 

Ponor sa do hlbín duše,
nájdi svoju pravdu
a dovoľ si pustiť všetko,
čo ti neslúži a brzdí ťa

Na aké témy si posvietime:

 • Vzťahy s rodičmi – sú to základné vzťahy, ktoré formovali naše postoje
 • Správanie, prežívanie a traumy v rodových líniách
 • Vzťah sama so sebou – od tohto vzťahu sa ti odvíja všetko, čo sa deje okolo teba
 • Vzťah s Bohom – sme duchovné bytosti a vzťah s Bohom, Stvoriteľom, s Vesmírom (nazvi si to ako chceš), je kľúčový na ceste k hojnosti a dôvere
 • Emócie, ich sila, hĺbka a význam pre tvoj život
 • Empaticky pocitová komunikácia – ako správne komunikovať, aby som bola vypočutá
 • Zrkadlenie – môj priestor na sebapoznanie
 • Vedomá tvorba života v prítomnosti

Program je citlivo zostavený tak, aby si uchopila a pochopila svoje postoje a vnútorné prežívanie. Prepustíš sa zo vzorcov a postojov, ktoré ťa limitujú a obmedzujú.

Na aké témy si posvietime:

 • Vzťahy s rodičmi – sú to základné vzťahy, ktoré formovali naše postoje
 • Správanie, prežívanie a traumy v rodových líniách
 • Vzťah sama so sebou – od tohto vzťahu sa ti odvíja všetko, čo sa deje okolo teba
 • Vzťah s Bohom – sme duchovné bytosti a vzťah s Bohom, Stvoriteľom, s Vesmírom (nazvi si to ako chceš), je kľúčový na ceste k hojnosti a dôvere
 • Emócie, ich sila, hĺbka a význam pre tvoj život
 • Empaticky pocitová komunikácia – ako správne komunikovať, aby som bola vypočutá
 • Zrkadlenie – môj priestor na sebapoznanie
 • Vedomá tvorba života v prítomnosti

Program je citlivo zostavený tak, aby si uchopila a pochopila svoje postoje a vnútorné prežívanie. Prepustíš sa zo vzorcov a postojov, ktoré ťa limitujú a obmedzujú.

Som vzťahová terapeutka a koučka
a bola som na tom tak ako ty

V živote som zažila obrovské množstvo pádov, v ktorých som našla svoju vnútornú silu. Pocítila som, že všetko, čo sa mi deje, je odrazom môjho najskrytejšieho vnútra.

 

Milujem životné príbehy, v ktorých sa skrýva obrovská životná múdrosť.

 

V týchto príbehoch v dušou klienta rešpektujúc slobodnú voľbu prepájam duchovnú rovinu s hmotnou rovinou, aby nastala v živote rovnováha.

 

Cesta von z akéhokoľvek trápenia

je cestou najskrytejšej pravdy voči sebe samej.

 

Je to cesta z hlavy do srdca.

 

Hlava plná myšlienok a afirmácií nebude manifestovať do môjho života všetko, čo chcem.

Moje energetické nastavenie je silnejšie ako hlava.

Libuša Klamová

Nečakaj na "však niekedy"
a naštartuj svoju životnú zmenu
už behom prvých týždňov programu

Program bude prebiehať formou živých videí v uzavretej FB skupine, kde nájdeš aj všetky materiály.

 

Každý týždeň v pondelok budem otvárať tému týždňa formou živého interaktívneho vysielania.

 

Počas celého programu môžeš písať svoje otázky, príbehy, postrehy v uzavretej skupine formou príspevku alebo komentára. Tvoj postreh a vhľad môže pomôcť niekomu, kto nemá odvahu sa v skupine pýtať, a práve rieši podobný problém.

 

S mojou podporou môžeš rátať počas celého programu.

Každý týždeň v závere týždňa uzatvoríme tému krátkou terapeutickou meditáciou, ktorá uvoľní z tvojho poľa negatívne emócie.

 

Oficiálna dlžka trvania programu je 6 + 1 týždeň na dobehnutie zameškaného.

 

Všetky vstupy budú prebiehať formou živých videí.

 

Som tu pre teba po dobu 7 týždňov, je na tebe, ako tento čas využiješ.

 

Ty si najdôležitejšia bytosť v tvojom živote, na akú priečku priorít sa postavíš, je na tebe.

 • Precítiš, aké dôležité a prečo je dôležité mať vysporiadané vzťahy s rodičmi
 • Aká sila sa skrýva v rodovej línii a čo je tvojou úlohou v nej
 • Pochopíš, aká dôležitá je empatia a emočná otvorenosť v bežnom živote
 • Pomenuješ si vzťah sama k sebe ako začiatočný bod svojej transformácie
 • Otvoríš sa hojnosti, dôvere, že všetko sa deje pre tvoje najvyššie dobro
 • Otvoríš sa vnímaniu a pomenovaniu emócií
 • Uchopíš komunikáciu na pocitovej úrovni vo všetkých oblastiach svojho života
 • Naučíš sa správne komunikovať v akejkoľvek oblasti, aby sa tvoj život posunul na vyššiu úroveň
 • Naučíš sa pracovať s myšlienkami a správne si zadať zámer
 • Oslobodíš sa od vecí, zvykov, postojov a emócií, ktoré ti blokujú tvoj život

Kurz nie je určený pre tieto bytosti:

 • Neustále poukazuješ na ostatných, že oni sú tí zlí
 • Nevieš a nechceš si prevziať zodpovednosť za svoj život
 • Stále sa ľutuješ a nechceš na sebe pracovať
 • Chceš mať ďalší kurz do zbierky – veď raz sa do toho pustím
 • Nie si ochotná ísť do akcie
 • Precítiš, aké dôležité a prečo je dôležité mať vysporiadané vzťahy s rodičmi
 • Aká sila sa skrýva v rodovej línii a čo je tvojou úlohou v nej
 • Pochopíš, aká dôležitá je empatia a emočná otvorenosť v bežnom živote
 • Pomenuješ si vzťah sama k sebe ako začiatočný bod svojej transformácie
 • Otvoríš sa hojnosti, dôvere, že všetko sa deje pre tvoje najvyššie dobro
 • Otvoríš sa vnímaniu a pomenovaniu emócií
 • Uchopíš komunikáciu na pocitovej úrovni vo všetkých oblastiach svojho života
 • Naučíš sa správne komunikovať v akejkoľvek oblasti, aby sa tvoj život posunul na vyššiu úroveň
 • Naučíš sa pracovať s myšlienkami a správne si zadať zámer
 • Oslobodíš sa od vecí, zvykov, postojov a emócií, ktoré ti blokujú tvoj život

Kurz nie je určený pre tieto bytosti:

 • Neustále poukazuješ na ostatných, že oni sú tí zlí
 • Nevieš a nechceš si prevziať zodpovednosť za svoj život
 • Stále sa ľutuješ a nechceš na sebe pracovať
 • Chceš mať ďalší kurz do zbierky – veď raz sa do toho pustím
 • Nie si ochotná ísť do akcie

Nie som len terapeutka, viem ťa aj namotivovať, aby si prvé akčné kroky k svojmu novému životu urobila už počas tohto programu.

Si teda pripravená na transformáciu a život v pravde?

 

Tak prestaň o tom hovoriť, poď sa vydať na najkrajšiu cestu v živote – z hlavy do srdca.

 

Cena 6-týždňového živého programu

Z hlavy do srdca je 450€.

Možnosť kúpy na dve splátky.

 

 

Začíname 7.2.2022.
Program potrvá do 20.3.2022.

Vydávam sa na cestu
Z hlavy do srdca

O tréningu
po tréningu: