BALÍK TERAPIÍ

Dlhodobá starostlivosť

5 stretnutí v trvaní 1,5 až 2hodiny

Keď chcete od života rýchlejšie a jasnejšie výsledky. 

Počas stretnutí spracovávame viacero tém, ktoré prinášate. Môže sa jednať o nadväzujúce témy alebo o témy, ktoré spolu zjavne nesúvisia. V celom vašom živote však v strede stojíte vy a témy sa vzájomne aj tak prelínajú a ovpylvňujú váš život.

Terapie, ktorými vás sprevádzam sú kombináciou regresných techník, koučovacích techník, energetického čistenia a kvantovej vlny. Pracujem s vašim podvedomím, s vašimi hlbokými presvedčeniami a blokmi. Zameriavam sa na prácu s telom, mysľou a spiritom. Tú to tri zložky nášho bytia, ktoré spolu neustále komunikujú. Otvárajú sa rôzne zážitky a traumy z detstva, minulých životov, ktoré spracujeme a toky energií odpájame. Zameriavame sa aj na vplyv kolektívnej mysle a egregorov.

Vždy kladiem množstvo otázok, pomocou ktorých si celú situáciu spracovávate.

Počas stretnutí si môžete spracovať:

Vzťahové problémy – rodinné, partnerské, pracovné
Vzťah s matkou, otcom, partnerom, deťmi, obchodným partnerom
Bloky na hojnosti, bloky v podnikaní
Vzťah k sebe - sebaláska, sebahodnota, sebavedomie
Psychosomatické a zdravotné problémy
Strachy, fóbie, stres
Hľadanie zmyslu života
Otvorenie sa novým víziám, cieľom a plánom
Práca so zámerom, podpora a posilnenie silných stránok

Ako prebiehajú stretnutia?

Stretnutia si plánujeme v priebehu dvoch mesiacov, zvyčajne každý druhý týždeň. Spracovávame témy, ktoré prinášate. Po pochopení sa otvárate novým spôsobom myslenia, prichádza pochopenie a nové nastavenie vízií a cieľov.

Cieľom balíka je spracovanie viacero tém, ktoré posunú váš život na novú úroveň vnímania a žitia. Zmeny v realite sa dejú rýchlejšie.

Aký čas potrebujem na absolvovanie stretnutí a koľko balík stojí?

Stretávame sa každý druhý týždeň po dobu dvoch mesiacov. Jedno stretnutie trvá 1,5 až 2 hodiny. 

Veľký dôraz kladiem na jedinečnosť každého terapeutického procesu, nedá sa preto ohraničiť presným časom. Je to veľmi individuálne. Po skončení terapie máte priestor na zdieľanie ďalších uvedomení a na prípadné otázky. Po terapii odporúčam pokojnejšie aktivity.

Cena je 750 Eur za päť stretnutí (Pôvodná cena balíka je 900 eur). Pracovať sa dá na živom stretnutí v Modre, prípadne si môžeme stretnutia dohodnúť aj online. Stačí dobré hlasové spojenie, klasický telefónny hovor, watsapp alebo messenger hovor.  

Môžete si objednať balík online, alebo mi napíšte na info@atelierpredusu.sk.

Pre koho je balík terapií vhodný?

Vhodná pre tých, ktorí:

  • cítia volanie po poznaní
  • chcú vo svojom živote niečo zmeniť a dosiahnuť
  • chcú skvalitniť svoj život a sú ochotní pre to niečo aj urobiť
  • chcú pochopiť súvislosti v ich životnom príbehu a hľadať odpovede a kráčať si za svojimi snami
  • chcú na sebe pracovať, tvoriť si svoju realitu a sú pripravený robiť rozhodnutia
  • rozhodli sa pre mňa na základe dôvery

Objednávka

Balík energeticko-koučovacích terapí  je možné objednať si pohodlne online cez objednávkový formulár nižšie, alebo mi jednoducho napíšte na info@atelierpredusu.sk