Terapie - Koučing - Transformácia

Regresná terapia

Ide o hlbinnú terapiu, ktorá ide hlboko do podvedomia, kde hľadáme príčiny vzniku rôznych emočných blokov, tráum, obmedzujúcich vzorcov správania.

Jedno sedenie trvá 2-3 hodiny.
Cena jedného sedenia: 180 eur 

Koučing

V koučingu vytvárame priestor, v ktorom je možné nájsť vhodné riešenie vašej situácie. Terapie a koučing sa môžu skvele dopĺňať.

Jedno sedenie trvá 1 hodinu.
Cena jedného sedenia: 100 eur

Transformácia

Ide o dlhodobý individuálny program pre hlbokú osobnú transformáciu vedomia a života. Pracujeme spoločne na pravidelnej báze.

Individuálny plán sedení počas max. 6 mesiacov.
NA MIERU