Terapie - Koučing - Transformácia

 Terapia

Terapia, ktorou vás sprevádzam je kombináciou regresných techník, koučovacích techník, energetického čistenia a kvantovej vlny. Pracujem s vašim podvedomím, s vašimi hlbokými presvedčeniami a blokmi. Zameriavam sa na prácu s telom, mysľou a spiritom.

Jedno sedenie trvá 1,5 až 2 hodiny.
Cena jedného sedenia: 220 eur 

Balík terapií

Počas stretnutí spracovávame viacero tém, ktoré prinášate. Môže sa jednať o nadväzujúce témy alebo o témy, ktoré spolu zjavne nesúvisia. V celom vašom živote však v strede stojíte vy a témy sa vzájomne aj tak prelínajú a ovpylvňujú váš život.

Jedno sedenie trvá 1,5 až 2 hodiny.
Cena jedného balíka:
880 eur
Jarná cena
750 eur

Transformácia

Ide o dlhodobý individuálny program pre hlbokú osobnú transformáciu vedomia a života. Pracujeme spoločne na pravidelnej báze.

Individuálny plán sedení počas max. 6 mesiacov.
NA MIERU