TERAPIA

Terapia, ktorou vás sprevádzam je kombináciou regresných techník, koučovacích techník, energetického čistenia a kvantovej vlny. Pracujem s vašim podvedomím, s vašimi hlbokými presvedčeniami a blokmi. Zameriavam sa na prácu s telom, mysľou a spiritom. Tú to tri zložky nášho bytia, ktoré spolu neustále komunikujú. Otvárajú sa rôzne zážitky a traumy z detstva, minulých životov, ktoré spracujeme a toky energií odpájame. Zameriavame sa aj na vplyv kolektívnej mysle a egregorov.

Vždy kladiem množstvo otázok, pomocou ktorých si celú situáciu spracovávate.

Pomocou energetickej terapie sa dajú riešiť:

Vzťahové problémy – rodinné, partnerské, pracovné
Vzťah k sebe - sebaláska, sebavedomie, sebahodnota
Bloky na hojnosti, finančné bloky a presvedčenia
Traumatické zážitky z detstva, z minulých životov
Obmedzujúce presvedčenia, negatívne programy
Rôzne emočné bloky (pocity viny, ľútosti, beznádeje, bezmocnosti, smútok, depresia...)
Psychosomatické a zdravotné problémy
Strachy, fóbie, stres
Hľadanie zmyslu života

Ako prebieha celý proces?

Po úvodnom zoznámení a skľudnení si prejdeme spoločne témou, ktorú prinášate. Na váš problém sa pozrieme z viacerých uhlov pohľadu. Už to môže priniesť úľavu, že ste v bezpečnom prostredí, kde vás nikto nesúdi a nehodnotí a môžete sa pokojne vyrozprávať.

Cieľom tohto restimulačno-koučovacieho rozhovoru je aktivovanie tých častí podvedomia, ktoré súvisia s daným problémom.

Proces terapie prebieha so zavretými očami, aby sa vaša pozornosť preniesla z vonkajšieho sveta do vášho vnútorného sveta. Ležíte v bezpečnom a tichom prostredí v pohodlnom lehátku. Ak preferujete online terapiu, pripravte si nerušenú miestnosť, kde môžete ležať v oddychovej pozícii. Cez navnímanie súčasných pocitov sa vám odkrývajú rôzne vrstvy daného problému. Celý proces posúvam vhodnými otázkami až do úplného pochopenia, čo vám v konečnom dôsledku prinesie zmenu myslenia, postojov a správania. Počas celej terapie energeticky upravujem vaše pole. Všetko, čo sa vám deje, je odrazom vášho vnútra. Ak zmeníme vaše vnútro, realita vonku sa zmení 😊

Minulé životy

V rámci terapie uvidíte rôzne vnútorné obrazy a zážitky. Najčastejšie sú to obrazy z detstva alebo prenatálu, kde vznikla podstatná časť našich blokov, vzorcov správania a emočných blokov. Časté sú však aj obrazy, ktoré zodpovedajú hlbšej minulosti, odohrávajú sa v inom čase a priestore, než v akom žijete. Ich vynáranie neviem nijako ovplyvniť, no prevediem vás ich pochopením. Intenzita prežitia emócií je veľmi individuálna.

Či ide skutočne o minulé životy alebo iba obrazy podvedomia, nie je z pohľadu terapie vôbec dôležité. Určite však majú terapeutickú hodnotu. Môže sa stať, že pochopíte problémy súčasného života až za pomoci príbehu z inej doby, v iných rolách a tak dokážete nájsť riešenie aktuálnej situácie aj sami. Najdôležitejšie je však to, že je skutočne účinná.

Čo ťa na terapii čaká?

 • bezpečný priestor dvoch hodín bez tlaku na čas
 • rozhovor o vašej téme, pocitoch a emóciách v prijatí a neposudzovaní
 • pomenovanie vzorcov správania vzniknutých v minulosti a ich poprepájanie v prežívanej situácii v súčasnosti
 • uchopenie a pochopenie vašej životnej situácie
 • zdieľanie pocitov a dojmov po terapii prebratie zodpovednosti za váš život do vlastných rúk
 • citeľná a viditeľná zmena v reálnom živote už krátko po terapii návrat životnej energie a sily

Ako dlho terapia trvá a koľko stojí?

Sedenie trvá 1,5 až 2 hodiny v závislosti od zložitosti klientovho problému. Veľký dôraz kladiem na jedinečnosť každého terapeutického procesu, nedá sa preto ohraničiť presným časom. Je to veľmi individuálne. Po skončení terapie máte priestor na zdieľanie ďalších uvedomení a na prípadné otázky. Po terapii odporúčam pokojnejšie aktivity a piť veľa vody.

Cena 180 eur za jedno sedenie.

Môžete si objednať terapiu online, alebo mi napíšte na info@atelierpredusu.sk.

Pre koho je /nie je terapia vhodná?

Nevhodná pre tých, ktorí:

 • si myslia, že ich problémy vyriešim za nich
 • od terapie očakávajú len nahliadnutie do minulých životov – čistá zvedavosť
 • si myslia, že jedna terapia stačí a budú mať všetko vyriešené
 • majú veľké očakávania
 • sú závislí na návykových látkach
 • užívajú psychofarmaká

Vhodná pre tých, ktorí:

 • cítia volanie po poznaní
 • chcú vo svojom živote niečo zmeniť
 • chcú skvalitniť svoj život
 • chcú pochopiť súvislosti v ich životnom príbehu a hľadať vo svojom vnútri odpovede
 • chcú na sebe pracovať, pracovať so svojimi emóciami, strachmi a obmedzujúcimi programami
 • rozhodli sa pre mňa na základe dôvery

Objednávka

Terapiu  je možné objednať si pohodlne online cez objednávkový formulár nižšie, alebo mi jednoducho napíšte na info@atelierpredusu.sk