Terapia SRT

Spiritual Response Therapy (SRT ) pracuje so záznamami našej dušej, v ktorých hľadá a čistí disharmonické programy z tohto a minulých životov.

SRT

Spiritual Response Therapy alebo SRT je starostlivý (dôkladný) proces preskúmania podvedomej mysle a duševných záznamov k odhaleniu a uvoľneniu skrytých blokov na zdraví, šťastí a duchovnom raste. SRT predstavuje mocný, prakticky bezbolestný a presný spôsob, ako urobiť terénne úpravy nášho vnútorného a vonkajšieho života.

Za pomoci napojenia sa na svoje a klientovo Vyššie Ja vyhľadávam v záznamoch duše klienta negatívne programy a odstraňujem ich. Využívam pri tom kyvadlo a sústavu tabuliek. Negatívny program možno chápať ako nepríjemnú skúsenosť, emóciu, traumatický zážitok, ktorý sa v určitej chvíli aktivuje a škodí nám. SRT adresuje presne príčinu ochorenia a problémov v živote, odstraňuje ich. Častý je pocit úľavy na fyzickej úrovni.

Čo je Vyššie JA?

Vyššie JA predstavuje zbor duchovných bytostí s vyššou úrovňou vedomia. Sú vnútorným duchovným sprievodcom, poradcom a učiteľom človeka. Tieto bytosti pracujú vo vyšších dimenziách, v časopriestore mimo nášho vnímania, s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných aj budúcich životoch. Vyššie JA je s nami v dennodennom neustálom kontakte a snaží sa nám pomáhať. Komunikuje s nami hlasom našej intuície a snaží sa nás viesť po ceste našej duše v tomto živote. Priamo pomáha človeku iba vtedy, ak o to požiada. VJA nikdy nepotláča slobodnú vôľu duše, ktorú máme v pozemskom živote ako dar.

Vyššie JA má každý človek. Je našou súčasťou a zároveň časťou všetkého. Počet bytostí v ňom nie je pevne stanovený.

Pomôže mi aj jedna terapia?

Je to veľmi individuálne. Ak ostáva klient aj po vyčistení v rovnakom prostredí a podobných situáciách a nepristupuje k nim vedome, opäť má tendenciu vracať sa do starých modelov správania. Práca na sebe vyžaduje trpezlivosť. Problémy, v ktorých sa ľudia ocitli, nevznikli hneď. Sú to mesiace a roky, kedy problém vzniká, no v čase si ľudia nezvyknú uvedomiť, ako dlho v probléme žijú, ako dlho ho potláčajú a aké následky to v ich živote zanecháva. Výsledky sa však dostavia už aj po prvej terapii. U niekoho to môže byť malý krok vpred, u niekoho obrovský skok. Každý z nás je jedinečná bytosť, ktorá si zaslúži jedinečný prístup.

Ktorú metódu si vybrať?

Každý problém vzťahový, zdravotný, pracovný a mnohé ďalšie, majú svoje príčiny a korene v minulosti. Oba spôsoby – regres aj SRT sa dá použiť pri akomkoľvek probléme. Obe techniky skúmajú a riešia to isté, avšak každá iným spôsobom.

Musím byť pri SRT fyzicky prítomný?

SRT je práca s Duchom a na úrovni duše. Pri SRT klient ani nemusí vedieť všetky podrobnosti, podstatné je, že negatívny program či blok je nahradený pozitívnym, alebo odblokovaný.  Tým prichádza k uvoľneniu v prítomnosti, na fyzickej úrovni, emocionálnej, ale aj na úrovni duše. To je aj dôvod, prečo je možné SRT vykonávať na diaľku, bez fyzickej prítomnosti klienta.

Vyžaduje sa kľudový režim počas práce na diaľku?

Klientovi oznamujem vopred čas vykonania čistenia. V tom danom čase si môže klient dopriať relax. Ak to však nie je možné, nemusí meniť svoj bežný denný program v čase terapie.

Čo je možné riešiť pomocou SRT:

disharmonické energie, ktoré pochádzajú z traumatizujúcich zážitkov (traumy z detstva, ale i z minulých poznaní)
nedoriešené emócie
negatívne programy a presvedčenia
nevysvetliteľný strach, stavy úzkosti, fóbie
nespavosť
stres
nízke sebavedomie
depresia
nedostatok energie
vzťahové problémy – rodinné, partnerské, pracovné..
vzťah sám so sebou
rôzne trápenia súvisiace  s rozchodom, odlúčením, stratou zamestnania atď.
problémy s prosperitou, chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy
negatívne programy vo vedomí, podvedomí, duši i tele
prekliatia, prísahy, sľuby i z minulých životov
duchovné parazity, diskarnáty a ďalšie entity
vyčistenie predmetov, domov, bytov, priestorov, rastlín a zvierat od negatívnych energií
odblokovať programy, ktoré bránia liečeniu na fyzickej úrovni
oslobodenie duše

Nahrádza SRT terapiu lekársku starostlivosť?

Terapiu SRT nemožno považovať za náhradu bežnej lekárskej starostlivosti. Pri akútnych a závažných ťažkostiach navštívte najskôr svojho lekára.

Ako dlho terapia trvá a koľko stojí?

Sedenie trvá 3 až 4 hodiny v závislosti od zložitosti klientovho problému. Veľký dôraz kladiem na jedinečnosť každého terapeutického procesu, nedá sa preto ohraničiť presným časom.

Cena: 180 eur za sedenie

Môžete si objednať terapiu online, alebo mi napíšte na info@atelierpredusu.sk.