TERAPIA SRT

Spiritual Response Therapy pracuje so záznamami našej dušej, v ktorých hľadá a čistí disharmonické programy z tohto a minulých životov.

SRT je starostlivý proces skúmania podvedomej mysli a duševných záznamov k odhaleniu skrytých blokov na zdraví, šťastí a duchovnom raste.

Systém SRT je procesom skúmania podvedomej mysli a duševných záznamov, ktorý slúži k rýchlemu nájdeniu a uvoľneniu disharmonických, obmedzujúcich myšlienok a presvedčení. SRT predstavuje mocný, prakticky bezbolestný a presný spôsob, ako urobiť terénne úpravy nášho vnútorného a vonkajšieho života. Vďaka SRT môžeme svoj život prežívať oveľa slobodnejšie.

Systém SRT používa kyvadlo, sadu tabuliek a špecifickú sériu otázok, ktoré slúžia k prieskumu a čisteniu disharmonického programovania podvedomej mysli a duševných záznamov.

SRT nemá obmedzenie len na vyčistenie životov. Slúži k vyčisteniu energie, ktorú nahromadíte vo svojich každodenných aktivitách a interakciách s ľuďmi.