KOUČING

Koučing je metóda, pomocou ktorej dokážete meniť svoj doterajší život, stávate sa efektívnejší pri dosahovaní svojich snov a cieľov. Dokážete odhaliť a využiť svoje skryté rezervy, rozvíjate sa spôsobom, ktorý je vám vlastný.

Ako prebiehajú koučovacie sedenia?

Na začiatku koučingu si pomocou otázok jasne zadefinujete cieľ, na ktorom chcete pracovať. Tento cieľ si rozdelíte na čiastkové ciele, ktoré je v procese potrebné dosiahnuť. Konkrétne úlohy si definujete sami, aby ste dosiahli to, čo chcete.

Kouč je v tomto procese sprievodca, motivátor, ktorý sa snaží vhodnými otázkami vo vás prebudiť váš potenciál a zamerať vaše myslenie na nachádzanie prijateľných riešení.
Sprevádza vás, aby ste vydržali na ceste za vami vytýčeným cieľom.

Aký je rozdiel medzi koučingom a terapiou?

Terapie a koučing sa môžu skvele dopĺňať, ale ich zameranie a prístup sú odlišné.

V oboch prípadoch však sprevádzam ľudí uvedomeniami úrovní, kde sa práve nachádzajú.

Terapia

  • Terapia odhaľuje a lieči rôzne traumy, emocionálne bloky, obmedzujúce presvedčenia. Učí klienta preberať si zodpovednosť za svoj vlastný život.
  • Cieľom terapie je nájsť cestu z nefunkčného stavu do prosperujúceho a naplneného a zdravého života.
  • Terapie sa zväčša sústreďujú na minulosť a hľadajú v minulosti (detstvo, prenatál, minulé životy) príčinu súčasných problémov.
  • V terapii sa často znejú otázky – Čo ťa trápi, ako sa cítiš, čo ťa blokuje, čo ťa obmedzuje, prečo sa to deje...
  • Terapia môže byť dlhodobý proces.

Koučing

  • Koučing preberá štafetu tam, kde končí terapia. Základom pre koučing je predpoklad, že je klient v poriadku a môže plne využívať svoj potenciál.
  • Koučovanie pomáha ľudom dostať sa na ďalšiu úroveň žitia ich života, aby využívali svoj potenciál.
  • Koučing je zameraný na prítomnosť, budúcnosť a vieru, že pochopenia z minulosti môžem využiť k naplneniu svojho cieľa a potenciálu.
  • V procese koučingu sa pýta: Čo je tvojim ďalším cieľom? Ako sa chceš cítiť? Aké prekážky ti stoja na ceste za vytúženým cieľom?
  • Koučing pri definovaní cieľov a zdravej vnútornej motivácii môže trvať oveľa kratšie.

Ako dlho koučing trvá a koľko stojí?

Koučovacie stretnutie trvá hodinu. V závislosti od vytýčeného cieľa môžu byť potrebné viaceré sedenia.

Cena 100 eur za jedno sedenie.

Môžete si objednať terapiu online, alebo mi napíšte na info@atelierpredusu.sk.

Objednávka

Koučing je možné objednať si pohodlne online cez objednávkový formulár nižšie,
alebo mi jednoducho napíšte na info@atelierpredusu.sk